Tegnekonsulenten

Gør læringen visuel - SIGDETMEDSTREGER hjælper jer på vej


➤ Hos Tegnekonsulenten finder du hjælp, hvis du ønsker at inspirere dine undervisere til at inddrage det visuelle i deres undervisning.


Grafisk facilitering handler om meget mere end at tegne fine ikoner. Det er et stærkt værktøj til formidling, undervisning og præsentationer.


Med fokus på faglighed, udvikling og læring ønsker TegneKonsulenten at biddrage til at få grafisk facilitering på skoleskemaet. 


“At tegne er at se”. Det er netop dét grafisk facilitering kan – at få dit publikum/elever til at se og forstå, mens du tegner.


Tegnekonsulenten brænder for at klæde undervisere på til at bruge dette værktøj i undervisningen. 


Brug Tegnekonsulenten til forløb i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. Her arbejder vi med, hvordan eleverne understøtter egen læring igennem grafisk facilitering.


SIGDETMEDSTREGER inspirerer og motiverer eleverne til at bruge det visuelle som et redskab, når de i udskolingen skal aflevere individuelle opgaver, projektopgaver, og eksamensopgaver.


Det er vigtigt, at alle elever, om end man er boglig eller kreativ, har værktøjer til at understøtte sin formidling.  Pris 


➤ Prisen vil altid være afhængig af projektets omfang. Efter afholdelse af det indledende møde vil SIGDETMEDSTREGER udarbejde et tilbud. Forudsætning 


➤ For at igangsætte et projekt på netop din skole afholder vi et formøde, hvor vi kan lære hinanden at kende.


Projektet skal beskrives, formålet skal tydeliggøres og ikke mindst så skal der være enighed om succeskriterierne.  Målgruppe 


➤ Den kommunale skoleafdeling 

➤ Folkeskole

➤ Friskole

➤ Efterskole

➤ Ungdomsuddannels

➤ Videregående uddannelseKontakt 

✉️ Mail til Karina@sigdetmedstreger.dk eller tlf. 3133 3490